Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

09.06.2014 17:55

Obec Liešťany v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  VYHLASUJE výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základná škola s materskou školou, 972 27 Liešťany 192

 
Celé znenie výberového konania na stiahnutie
(331kB)

 

Kontakt

Obecný úrad Liešťany Liešťany 1
97227 Liešťany
+421 46 5457 010
+421 46 5457 126
ocu@liestany.sk