Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov obce Dobročná

29.10.2021 20:40

Kontakt

Obecný úrad Liešťany Liešťany 1
97227 Liešťany
+421 46 5457 010
+421 46 5457 126
ocu@liestany.sk