Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457009
046 5457010
046 5457126

 

e-mail: oculiestany@stonline.sk

ocu@liestany.sk

        

 

Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:

Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny

dom, Liešťany
Kód ITMS2014+: 310041H376
Prijímateľ: Obec Liešťany,
Liešťany 1, 972 27  Liešťany
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza Liešťany
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:   Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

01.08.2018-30.11.2019

 

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

25.06.2018

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

 
Celková výška oprávnených výdavkov: 424 918,41EUR
Maximálna výška NFP (95 %): 403 672,49 EUR
Výška spolufinancovania (5 %): 21 245,92 EUR

 

Stručný popis a cieľ projektu:

 

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Projekt rieši zníženie spotreby energie objektu obecný úrad a kultúrny dom na základe energetického auditu. Tá zahŕňa výmenu drevených a oceľových výplní otvorov, zateplenie stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím  a modernizáciu plynového kotla, modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti pôvodných rozvodov vykurovania. Zrekonštruovaná budova okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne nezávadné prostredie pre zamestnancova a návštevníkov budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

 

  • Realizácia projektu zahŕňa výmenu drevených a oceľových výplní otvorov (okná, dvere), zateplenie stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím a modernizáciu plynového kotla ( výmena za navrhnuté plynové tepelné čerpadlo a kotol plynový kondenzačný), modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti pôvodných rozvodov vykurovania.
 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
 

 

Úradná tabuľa

18.02.2020 19:48
Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková 1963 (199kB)  
12.02.2020 14:34
Zrušenie trvalého pobytu Vojtková Katarína dokument na...
07.02.2020 19:23
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 10....
27.01.2020 22:55
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 30....
09.12.2019 19:57
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 12....
18.11.2019 18:39
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 21....
12.11.2019 14:08
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Lutonský (204kB) Oznámenie o uložení...
06.11.2019 16:46
Oznámenie o doručení písomnosti -Vrecková Mária 1963 dokument na...
31.10.2019 17:41
Obec Liešťany zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku...
30.10.2019 21:28
  1. OZNAM - elektronická...
25.10.2019 17:25
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28....
26.09.2019 21:51
Oznámenie o uložení zásielky pre Ľudovíta Rendeka   dokument na...
23.09.2019 13:32
Upozornenie pre chovateľov ošípaných.                ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky na stránke

2.1.2020 - Aktualizované oznamy o vývoze komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020

18.12.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  12.12. 2019

13.12.2019 - Na stránke bol zverejnený schváleny Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2018, VZN č. 3/2019

09.12.2019 -  Na stránku bola zverejnená Pozvánka na zasadnutie OZ v Liešťanoch  

27.11.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020, 2021 a 2022

27.11.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  21.11. 2019

26.11.2019  - NÁVRH - VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a šk, olských zariadení na rok 2020

22.11.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: VZN 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

22.11.2019 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh - Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

22.11.2019 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do NR SR 2020"

22.11.2019 - Na stránke bol zverejnený NÁVRH Dodatku č.1/2019 k  VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac tu: https://www.liestany.sk/samosprava/vzn/
Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac tu: https://www.liestany.sk/samosprava/vzn/
Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac tu: https://www.liestany.sk/samosprava/vzn/

18.11.2019 - Na stránku bola zverejnená Pozvánka na zasadnutie OZ v Liešťanoch 

7.11.2019 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do NR SR 2020"

4.11.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Lieš ťanoch,  28.10. 2019

20.10.2019 NÁVRH VZN 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

23.9.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Chovatelia ošípaných - upozornenie

Počasie Liešťany online

TOPlist

Kontakt

Obecný úrad Liešťany Liešťany 1
97227 Liešťany
+421 46 5457 009
+421 46 5457 010
+421 46 5457 126
oculiestany@stonline.sk ocu@liestany.sk