Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457009
046 5457010
046 5457126

 

e-mail: oculiestany@stonline.sk

ocu@liestany.sk

        

 

Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:

Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny

dom, Liešťany
Kód ITMS2014+: 310041H376
Prijímateľ: Obec Liešťany,
Liešťany 1, 972 27  Liešťany
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza Liešťany
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:   Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

01.08.2018-30.11.2019

 

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

25.06.2018

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

 
Celková výška oprávnených výdavkov: 424 918,41EUR
Maximálna výška NFP (95 %): 403 672,49 EUR
Výška spolufinancovania (5 %): 21 245,92 EUR

 

Stručný popis a cieľ projektu:

 

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Projekt rieši zníženie spotreby energie objektu obecný úrad a kultúrny dom na základe energetického auditu. Tá zahŕňa výmenu drevených a oceľových výplní otvorov, zateplenie stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím  a modernizáciu plynového kotla, modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti pôvodných rozvodov vykurovania. Zrekonštruovaná budova okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne nezávadné prostredie pre zamestnancova a návštevníkov budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

 

  • Realizácia projektu zahŕňa výmenu drevených a oceľových výplní otvorov (okná, dvere), zateplenie stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím a modernizáciu plynového kotla ( výmena za navrhnuté plynové tepelné čerpadlo a kotol plynový kondenzačný), modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti pôvodných rozvodov vykurovania.
 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
 

 

Úradná tabuľa

07.08.2019 22:40
Zoznam daňových dlžníkov obce Liešťany dokument na stiahnutie (191kB)  
07.08.2019 22:39
Oznámenie o uložení zásielky pre Ľubomíra Mištunu ml.   dokument na...
01.08.2019 21:16
Oznámenie o uložení zásielky pre Máriu Vreckovú   dokument na...
12.07.2019 17:16
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. júla ...
25.06.2019 21:51
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna ...
06.06.2019 16:19
Oznámenie o uložení zasielky pre Milana Lutonského   dokument na...
02.06.2019 11:45
Voľba hlavného kontrolóra     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch sa v zmysle §...
28.05.2019 20:56
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája ...
27.05.2019 15:41
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky: Počet voličov zapísaných v zozname...
06.05.2019 11:49
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zuzana Balážová (169kB) Oznámenie o...
03.05.2019 16:06
    Voľba hlavného kontrolóra  vyhlásená novým uznesením Obecneho zastupiteľstva v...
30.04.2019 17:19
Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180 2014 Z....
29.04.2019 20:54
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 2. mája ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky na stránke

9.8.2019 - Na stránke bol zverejnený Návrh Dodatok č.3 VZN č.3-2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Návrh - Dodatok č.1 Zásady hospodárenia s obecným majetkom

22.7.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  15.07. 2019

4.7.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  28.06. 2019

6.6.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  31.05. 2019

4.6.2019 - Na stránke bol zverejnený Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2018, príloha - návrh uznesenií 

4.6.2019 - Na stránke bol zverejnený Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2018

2.6.2019 - Na stránke bol zverejnený schválený DODATOK č. 2 k VZN č. 3/2013

9.5.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  02.05. 2019

7.5.2019 - Na stránke bol zverejnený DODATOK č. 2 k VZN č. 3/2013

21.03.2018 - Na stránku bol pridaný nový dokument : Oznámenie o prihlasovaní kandidátov za členov výboru a členov dozornej rady

18.2.2019 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019"

29.1.2019 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019"

9.1.2019 - Na stránke bola zverejnená DEMOGRAFIA za rok 2018

7.1.2019 - Aktualizované oznamy o vývoze komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019

27.12.2018 - Odber krvi v roku 2019

02.12.2018 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Liešťanoch

29.11.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty: Návrh VZN 2/2018 a Návrh VZN 3/2018

14.11.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty: Návrh VZN 1/2018

12.11.2018 - Výsledky volieb v obci Liešťany

21.9.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do orgánov samosprávy obcí"

19.9.2018 - Na stránku bola pridaná nová zmluva - Zníženie spotreby energie Obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany

16.9.2018 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  10.09. 2018

4.9.2018 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  30.08. 2018

29.8.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do orgánov samosprávy obcí"

19.7.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do orgánov samosprávy obcí"

18.7.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do orgánov samosprávy obcí"

03.07.2018 - Na stránku bola pridaná nová zmluva

 25.6.2018 Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  19.06. 2018

22.6.2018 - Na stránku bola pridaná nová zmluva

8.6.2018   Na stránku bola pridaná výzva na predloženie ponuky - Detské ihrisko v obci Liešťany

4.6.2018 - Na stranke bol pridaný nový dokument: Záverečný účet obce Liešťany za rok 2017 - návrh

4.6.2018 - Na stránke bol pridaný NÁVRH Dodatku č.1 k VZN 3/2013

Počasie Liešťany online

TOPlist

Kontakt

Obecný úrad Liešťany Liešťany 1
97227 Liešťany
+421 46 5457 009
+421 46 5457 010
+421 46 5457 126
oculiestany@stonline.sk ocu@liestany.sk